معنی آمد

آمد
معادل ابجد

آمد در معادل ابجد

آمد
 • 45
حل جدول

آمد در حل جدول

فرهنگ معین

آمد در فرهنگ معین

 • آمدن، رفت و آمد، بازگشت، بخت، سازگاری بخت. [خوانش: (مَ) (مص مر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آمد در لغت نامه دهخدا

 • آمد. [م َ] (مص مرخم، اِمص) اسم مصدر یا مصدر مرخّم آمدن. ایاب. مَجی ٔ.
  - آمد و رفت، رفت و آمد. ایاب و ذهاب.
  - بدآمد، ضجرت. کراهت.
  - || شقاوت. نحوست.
  - بِه ْآمد، نیک آمد. خیر. سعادت:
  نیک آمد و به آمد خلق خدا ازوست
  آن بِه ْ بود که قوّت و قدرت بود ورا.
  سوزنی.
  - بیرون آمد، خروج: و میهم چون خبر بیرون آمد امیر با جعفر بشنید. (تاریخ سیستان).
  - خلاف آمد، خلاف کرد. مخالفت. تخالف:
  هرچه خلاف آمدِ عادت بود
  قافله سالارِ سعادت بود. توضیح بیشتر ...
 • آمد. [م َ] (مص مرخم، اِمص) اقبال. روی کردن بخت. مقابل ادبار: دیدن روباه در سفر آمددارد. || خجستگی. میمونی. میمنت. مقابل نیامد: سرکه انداختن آمد نیامد دارد؛ یعنی برای بعضی فرخنده و بفال نیک و برای برخی شوم و بفال بد است.
  - آمد داشتن، همیشه بفال نیک بودن.
  - آمدِ کار، فال نیک. خجستگی. یمن. میمنت: لانه کردن پرستو در خانه آمد کار است.
  - آمد کردن، خجسته، میمون آمدن: قَدَم ِ این عروس بما آمد کرد. توضیح بیشتر ...
 • آمد. [م ِ] (ع ص) پر از خیر یا شرّ. بسیارخیر یا بسیارشر. || کشتی پر از بار. (منتهی الارب). || کشتی تهی. (مهذب الاسماء). توضیح بیشتر ...
 • آمد. [م ِ] (اِخ) نام شهری قدیم و مستحکم در شمال بین النّهرین، و آن با سنگهای سیاه بنا شده و شط دجله آن را چون هلالی احاطه کرده است و در قرب آن چشمه هایی است که شهر را آب دهد. و امروز به دیاربکر معروف است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آمد در فرهنگ عمید

 • اقبال، میمنت، فرخندگی،
  (اسم) [مجاز] حاصل،
  (بن ماضیِ آمدن) = آمدن
  آمده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): پیامد، پیشامد، سرآمد، درآمد،
  آمدن (در ترکیب با کلمۀ دیگر): خوشامد،
  * آمدورفت:
  آمدن و رفتن، ایاب‌وذهاب،
  مراوده، دیدوبازدید،
  * آمدوشد: = * آمدورفت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آمد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) آمدن ایاب: رفت و آمد مقابل رفت ذهاب، بازگشت، اقبال روی آوردن بخت خجستگی مقابل نیامد. یا آمد کار. خجستگی یمن میمنت. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید