معنی آماسیده

آماسیده
معادل ابجد

آماسیده در معادل ابجد

آماسیده
  • 121
حل جدول

آماسیده در حل جدول

لغت نامه دهخدا

آماسیده در لغت نامه دهخدا

  • آماسیده. [دَ / دِ] (ن مف / نف) متوَرّم. منتفخ. متهبج. آماهیده. بادکرده. ورم کرده. پُف کرده. برآماسیده. تمیده: باثعالشفه، آماسیده لب. (ربنجنی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آماسیده در فرهنگ عمید

  • ورم‌کرده، بادکرده، پف‌کرده،
فارسی به انگلیسی

آماسیده در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آماسیده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) متورم ورم کرده باد کرده آماهیده.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید