معنی آمارد

حل جدول

آمارد

نام قدیم آمل


گروه آمارد، گروه دستان، گروه رستاک، گروه شهناز، گروه کامکارها

از گروه های موسیقی سنتی ایرانی


گروه آمارد ، گروه دستان ، گروه رستاک ، گروه شهناز ، گروه کامکارها

از گروه های موسیقی سنتی ایرانی


نام قدیم آمل

آمارد


نام قدیم امل

آمارد


از گروه های موسیقی سنتی ایرانی

گروه آمارد، گروه دستان، گروه رستاک، گروه شهناز، گروه کامکارها

فرهنگ فارسی هوشیار

آماردن

(مصدر) (آمارد آمارد خواهد آمارد بیامار آمارنده آمارده) آماریدن

معادل ابجد

آمارد

246

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری