معنی آمار

آمار
معادل ابجد

آمار در معادل ابجد

آمار
 • 242
حل جدول

آمار در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آمار در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • احصا، احصائیه، حساب، شمار، استقصا، پی‌جویی، تتبع
فرهنگ معین

آمار در فرهنگ معین

 • حساب، شمار، واژه ای است فارسی، برابر استاتیستیک یا احصائیه، علمی که موضوع آن طبقه بندی علمی وقایع اجتماعی است، و قاعده آن محاسبه و نشان دادن نتیجه به صورت ارقام و اعداد است مثل شماره جمعیت یک ده، میزان محصولات صنعتی یا کشاورزی [خوانش: [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آمار در لغت نامه دهخدا

 • آمار. (اِ) (از پهلوی به معنی شمار) آماره. آوار. آواره. اَواره. اَوارِجه. حساب:
  آنگهی گنجور مشک آمار کرد
  تا مر او را زآن نهان بیدار کرد.
  رودکی. توضیح بیشتر ...
 • آمار. (اِ) احصائیّه. (فرهنگستان).

فرهنگ عمید

آمار در فرهنگ عمید

 • داده‌های عددی به دست آمده از بررسی اطلاعات دربارۀ یک مجموعه: آمار اقتصادی، آمار سیاسی، آمار نفوس،
  علم گردآوری و بررسی داده های عددی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آمار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آمار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

آمار در فارسی به عربی

 • أحصاءاتٌ، أحصائیه
فرهنگ فارسی هوشیار

آمار در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید