معنی آمادگی

آمادگی
معادل ابجد

آمادگی در معادل ابجد

آمادگی
  • 76
حل جدول

آمادگی در حل جدول

  • دوره پیش دبستانی
مترادف و متضاد زبان فارسی

آمادگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بسیج، تدارک، تمهید، تهیه، استعداد، توان، توانمندی، قابلیت
فرهنگ معین

آمادگی در فرهنگ معین

  • (حامص. ) آماده بودن، (اِ. ) تهیه، بسیج، استعداد. [خوانش: (دِ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آمادگی در لغت نامه دهخدا

  • آمادگی. [دَ / دِ] (حامص) ساختگی. تهیه. بسیج. ساز. استعداد. تَهَیﱡاء. أهبه. ساخت وساز. عتاد. اباب. آراستگی. جهاز. عُدّه. (دهّار).
    - آمادگی سفر، ساز سفر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آمادگی در فرهنگ عمید

  • آماده و مهیا بودن: آن جهان صورت شود آن مادگی / هرکه در مردی ندید آمادگی (مولوی: ۹۲۰)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آمادگی در فارسی به انگلیسی

  • Preparation, Preparedness, Provision, Readiness, Ripeness
فارسی به ترکی

آمادگی در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آمادگی در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

آمادگی در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید