معنی آماج

آماج
معادل ابجد

آماج در معادل ابجد

آماج
 • 45
حل جدول

آماج در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آماج در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آماجگاه، تیر، تیررس، مقصد، نشان، نشانه، هدف، پرتاب، تیررس
فرهنگ معین

آماج در فرهنگ معین

 • تلی از خاک که نشانه تیر را بر روی آن قرار دهند، نشان، نشانه، هدف. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آماج در لغت نامه دهخدا

 • آماج. (اِ) خاک توده کرده که نشان تیر بر آن نصب کنند. آماجگاه:
  گر موی بر آماج نهی موی بدوزی
  وین از گهر آموخته ای تو نه بتلقین.
  فرخی.
  چنان چون سوزن از وَشّی ّ و آب روشن از توزی
  ز طوسی بیل بگذاری به آماج اندرون بیله.
  فرخی.
  چو تیر انداختی در روی دشمن
  حذر کن کاندر آماجش نشستی.
  سعدی.
  || توسعاً، نشان. نشانه. غرض. هدف. (دهار). || پرتاب. تیر پرتاب. تیررَس. بیست و چهار یک ِ فرسنگ. قریب پانصد قدم:
  آماج تو از بُست بود تا به سپنج آب
  پرتاب تو از بلخ بود تا بفلسطین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آماج در فرهنگ عمید

 • نشان، نشانه، هدف: چو تیر انداختی در روی دشمن / حذر کن کاندر آماجش نشستی (سعدی: ۷۶)،
  جایی که نشانۀ تیر را روی آن قرار بدهند، فاصله تیرانداز تا هدف، نشانه‌گاه،
  تیررس،
  آلتی آهنی که برزگران با آن زمین را شیار کنند، گاوآهن: برکند تیر تو زآن‌سان خاک در آماجگاه / برزگر برکنده پنداری به آماج و کلند (سوزنی: مجمع‌الفرس: آماج)،
  (اسم مصدر) نشانه‌گیری،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آماج در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ‎ خاک توده کرده که نشان تیر بر آن نصب کنند آماجگاه، نشان نشانه هدف، پرتاب تیررس ‎24 ,‎ 1 فرسنگ قریب 500 قدم، آهن گاو آهن که در زمین فرو شود و شیار کند، مجموع آهن جفت گاو آهن سپار. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید