معنی آلبالو

آلبالو
معادل ابجد

آلبالو در معادل ابجد

آلبالو
  • 70
حل جدول

آلبالو در حل جدول

فرهنگ معین

آلبالو در فرهنگ معین

  • (اِمر. ) = آلوبالو: درختی از جنس بادامی ها، از تیره گل سرخیان، میوه آن شبیه گیلاس و مزه آن ترش است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آلبالو در لغت نامه دهخدا

  • آلبالو. (اِ) آلبالی. آلوبالو. قسمی گیلاس که میوه ٔ آن سرخ و ترش است. قراصیا. جراسیا. قاراسیا. آلوی ابوعلی. نمتک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آلبالو در فرهنگ عمید

  • میوۀ ‌سرخ‌رنگ، گرد وکوچک با طعم ترش و مطبوع شبیه گیلاس که مصرف خوراکی دارد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آلبالو در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آلبالو در فارسی به ترکی

خواص گیاهان دارویی

آلبالو در خواص گیاهان دارویی

  • شربت آلبالو مفرح بوده و از مقدار صفرا می کاهد. آلبالو از دوستان کبد است و خوردن آن التهاب کبد را خاموش می کند. خشک آن کمی قابض است. اسید تارتریک واسید سیتریک موجود در آلبالو برای مبتلایان به دیابت موثر است. آلبالو از میوه هایی است که جنبه دارویی آن بر جنبه غذایی اش می چربد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ گیاهان

آلبالو در فرهنگ گیاهان

  • قراصیا، آلی بالی، کراسیا
فرهنگ فارسی هوشیار

آلبالو در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) درختی از جنس بادامیها از تیره گل سرخیان و آن نوعی از گیلاس است که میوه آن سرخ و ترش است قراصیا آلی بالی آلوبالو نمتک، میوه درخت آلبالو. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

آلبالو در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید