معنی آفریده

آفریده
معادل ابجد

آفریده در معادل ابجد

آفریده
 • 300
حل جدول

آفریده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آفریده در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خلق، ساخته، مخلوق، مصنوع،

  (متضاد) آفریدگار، آفریننده
فرهنگ معین

آفریده در فرهنگ معین

 • (فَ دِ) [په.] (ص مف.) مخلوق، خلق شده.
لغت نامه دهخدا

آفریده در لغت نامه دهخدا

 • آفریده. [ف َ دَ / دِ] (ن مف، اِ) خلق شده. خلقت شده. مخلوق. خلق. مقابل آفریننده، خالق:
  میان او که خدا آفریده است از هیچ
  دقیقه ای است که هیچ آفریده نگشاده ست.
  حافظ.
  همه از آفرینش برگزیده
  همه از نور یک ذات آفریده.
  طالب آملی.
  || بریه. (زمخشری) (دهار). خلیقه. وری. انام. (زمخشری). خلق.
  - آفریده ای، هیچ آفریده، اَحدی. یک تن. دیّاری. کسی. هیچ کسی. یک کس. آفریدگاری: که هیچ آفریده را چندین حزم و خرد. نتواند بود. (کلیله و دمنه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آفریده در فرهنگ عمید

 • خلق‌شده، مخلوق، کسی که از نیستی به هستی آمده،
فارسی به انگلیسی

آفریده در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آفریده در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) مخلوق خلق شده از نیستی هست گردیده.
واژه پیشنهادی

آفریده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید