معنی آغشته

آغشته
معادل ابجد

آغشته در معادل ابجد

آغشته
 • 1706
حل جدول

آغشته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آغشته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آمیخته، قاطی، مشوب، آلوده، ملوث، خیسانده، نم‌کرده
فرهنگ معین

آغشته در فرهنگ معین

 • خیسانده، نم داده، آب داده، آلوده. [خوانش: (غَ یا غِ تِ) (ص مف. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آغشته در لغت نامه دهخدا

 • آغشته. [غ َ / غ ِ ت َ / ت ِ] (ن مف / نف) نرم کرده با نم و تری. ترنهاده. خیسانیده. خیس کرده. آغارده. آغاریده. فژغرده. || آلوده. مضمخ. ملطخ. ترکرده. مبلول. || آمیخته. ممزوج. مخلوط. (از فرهنگها). || زمین آب داده. (از برهان):
  فروبارم خون از مژه چنان
  که آغشته کنم سنگ را ز خون.
  حکاک.
  دو بهره ز توران سپه کشته شد
  ز خونْشان زمین چون گل آغشته شد.
  فردوسی.
  فراوان از ایرانیان کشته بود
  ز خون یلان کشور آغشته بود.
  فردوسی.
  مرا رحمت آید بتو بر ز دل
  که از خونت آغشته گشته ست گل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آغشته در فرهنگ عمید

 • آلوده،

  ترشده،

  آمیخته‌شده با چیزی،
فارسی به انگلیسی

آغشته در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آغشته در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه