معنی آصیه

آصیه
معادل ابجد

آصیه در معادل ابجد

آصیه
  • 106
حل جدول

آصیه در حل جدول

  • آش گندم و خرما
لغت نامه دهخدا

آصیه در لغت نامه دهخدا

  • آصیه. [ی َ] (ع اِ) آش که از گندم و خرما کنند.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آصیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

  • آشام خرما، گزند، میخ چادر
فرهنگ فارسی هوشیار

آصیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ آشام خرما، میخ چادر، گزند
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه