معنی آشفته

آشفته
معادل ابجد

آشفته در معادل ابجد

آشفته
 • 786
حل جدول

آشفته در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آشفته در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بی‌سامان، بی‌نظم، پراکنده، درهم، درهم‌برهم، ژولیده، متفرق، متلاطم، مختل، مغشوش، نابسامان، ناجور، نامرتب، نامنظم، آتشی، پریشان، پریشان‌حال، پریشان‌خاطر، خشمگین، رنجیده، سراسیمه، شوریده، مشوش، مضطرب، ناراحت، نگران،
  (متضاد) آرام، بسامان، مرتب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آشفته در فرهنگ معین

 • پریشان، شوریده، نابسامان، بی نظم، پراکنده، خشمگین، به هیجان آمده، رنجیده. [خوانش: (شُ تِ) (ص مف. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آشفته در لغت نامه دهخدا

 • آشفته. [ش ُ ت َ / ت ِ] (ن مف / نف) خشمگین. بخشم آمده. مقابل آهسته:
  گهی آرمده و گه آرغده
  گهی آشفته و گه آهسته.
  رودکی.
  میغ چون ترکی آشفته که تیر اندازد
  برق تیر است مر اورا مگر و رخش کمان.
  فرالاوی.
  بگفت آنچه خاقان بدو گفته بود
  که از کین آن کشته آشفته بود.
  فردوسی.
  بگفتش بدو آن کجا رفته بود
  چو خاقان ورا دید کآشفته بود.
  فردوسی.
  پراندیشه شد شاه یزدان پرست
  ز خون ریختن دست گردان ببست
  چو مهر جهانجوی پیوسته شد
  دل مرد آشفته آهسته شد. توضیح بیشتر ...
 • آشفته. [ش ُ ت َ] (اِخ) تخلص شاعری از مردم ایروان بزمان ناصرالدین شاه، نامش حسین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آشفته در فرهنگ عمید

 • نامرتب،
  به‌هم‌برآمده، خشمگین،
  شوریده، عاشق، پریشان‌حال،
  سرگردان، حیران، نگران، ناراحت، پریشان،
  (قید) حالت آشفته بودن، با تعجب و حیرانی،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آشفته در فارسی به انگلیسی

 • Agitated, Chaotic, Disconnected, Disorderly, Distraught, Haywire, Helter-Skelter, Inconsequent, Indiscriminate, Rough, Messy, Shaky, Turbid, Turbulent, Unstrung, Upside Down, Woolly. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آشفته در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

آشفته در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

آشفته در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید