معنی آستر

آستر
معادل ابجد

آستر در معادل ابجد

آستر
 • 661
حل جدول

آستر در حل جدول

فرهنگ معین

آستر در فرهنگ معین

 • پارچه ای که زیر لباس می دوزند، رنگ اولی که بر روی سطحی که باید رنگ شود می زنند. [خوانش: (تَ) [په. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • (~.) (ق.) آن سوی تر، زاستر.
لغت نامه دهخدا

آستر در لغت نامه دهخدا

 • آستر. [ت َ] (اِ) لای و تاه زیرین جامه و جز آن. زیره. بطانه. مقابل اَبْره، رویه، ظهاره، و روی:
  عارضش را جامه پوشیده ست نیکوئی ّ و فر
  جامه ای کآن ابره از مشک است و زآتش آستر.
  عنصری.
  نار ماند بیکی سُفرگک دیبا
  آستر دیبه ٔ زرد، ابره ٔ آن حمرا.
  منوچهری.
  بر جامه ٔ سخنهاش جز معنی آستر نیست
  چون پندهاش پندی جز در قران دگر نیست.
  ناصرخسرو.
  قدر تو کسوتیست که خیاط فطرتش
  بردوخته است ز ابره ٔ افلاکش آستر.
  انوری.
  فلک ز مفرش خود خسقی شفق دار است
  برای آستر صوف و حبر اخضر ما. توضیح بیشتر ...
 • آستر. [ت َ] (ق مرکب) مخفف آنسوی تر.
  - زآستر، مخفف از آنسوی تر:
  ستاره ندیدم ندیدم رهی
  بدل زآستر ماندم از خویشتن.
  ابوشکور.
  بمرو آیم و زآستر نگذرم
  نخواهم که رنج آید از لشکرم.
  فردوسی.
  از این کوه کس زآستر نگذرد
  مگر رستم این رزمگه بنگرد.
  فردوسی.
  هیچ علم از عقل اوموئی نگردد بازپس
  هیچ فضل از خلق او گامی نگردد زآستر.
  فرخی.
  و آنچه صلاح من در آن است و تو بینی و مثال دهی زآستر نشوم. (تاریخ بیهقی).
  گر جز رضای تست غرض مر مرا ز عمر
  بر خیرها مده بدو عالم ظفر مرا
  واندر رضای خویش تو یارب بدو جهان
  از خاندان حق تو مکن زآستر مرا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آستر در فرهنگ عمید

 • [مقابلِ رویه] پارچه‌ای که زیر لباس یا پارچۀ دیگر می‌دوزند،
  قسمت زیرین هر چیز که معمولاً از جنس ارزان‌تر است،. توضیح بیشتر ...
 • آن‌طرف‌تر: به مرد آیم و زآستر نگذرم / نخواهم که رنج آید از لشکرم (فردوسی: ۶/۵۲۹)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آستر در فارسی به انگلیسی

 • Lining, Putty, Sealant, Sealer, Underlay
فارسی به ترکی

آستر در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آستر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • لای زیرین جامه، لائی
فارسی به ایتالیایی

آستر در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

آستر در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید