معنی آزمون

آزمون
معادل ابجد

آزمون در معادل ابجد

آزمون
 • 104
حل جدول

آزمون در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آزمون در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آزمایش، امتحان، سنجش، تجربه، محک، تست، کنکور، مسابقه، عبرت
فرهنگ معین

آزمون در فرهنگ معین

 • آزمایش، امتحان، تجربه، مجموعه ای از پرسش ها و مسائل یا پاسخ - های عملی برای سنجش دانش و هوش یا استعداد افراد. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آزمون در لغت نامه دهخدا

 • آزمون. [زْ / زِ] (اِمص، اِ) اسم مصدر از آزمودن. بلا. امتحان. تجربه. تجربت. آزمایش. رَوَن. آروین. سنجش. اروند:
  کنون آزمون را یکی کارزار
  بسازیم تا چون بود روزگار.
  فردوسی.
  یکی دست بگرفت و بفشاردش
  همی آزمون را بیازاردش.
  فردوسی.
  اگر آزمون را کسی خورْد زهر
  از آن خوردنش درد و مرگ است بهر.
  فردوسی.
  که بر من یکی آزمون را بجنگ
  بگردد بسان دلاور نهنگ.
  فردوسی.
  دگر آنکه از آزمون خرد
  بکوشد بمردی ّ و گرد آورد.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آزمون در فرهنگ عمید

 • آزمایش، امتحان: وگر آزمون را کسی خورد زهر / از آن خوردنش درد و مرگ است بهر (فردوسی: ۸/۷۳)، کنون آزمون را یکی کارزار / بسازیم تا چون بُوَد روزگار (فردوسی: ۳/۲۶۴)،
  حاصل تجربه،
  مجموع سئوال‌های تشریحی یا چندگزینه‌ای برای سنجیدن دانش فرد و نمره دادن به او،
  [قدیمی] تجربه،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آزمون در فارسی به انگلیسی

 • Assay, Examination, Experiment, Test, Trial, Try
فارسی به عربی

آزمون در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

آزمون در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید