معنی آزمودن

آزمودن
معادل ابجد

آزمودن در معادل ابجد

آزمودن
 • 108
حل جدول

آزمودن در حل جدول

فرهنگ معین

آزمودن در فرهنگ معین

 • امتحان کردن، آزمایش کردن، تجربه کردن، سنجیدن، به کار بردن، ریاضت دادن. [خوانش: (دَ) (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آزمودن در لغت نامه دهخدا

 • آزمودن. [زْ / زِ دَ] (مص) تجربت. تجربه. امتحان. اختبار. (زوزنی). ابتلا. تجریب. (دهار). آزمایش کردن. تدریب. بلاء. (ادیب نطنزی). بلا. بلو. ابلا. تجریس. بور. ابتیار. احتناک. سنجیدن. خبرت. (دهار). سبر. فتنه. افتتان. وارسی کردن. تمحیص. تضریس:
  کرا آزمودیش و یار تو گشت
  منال ار گناهی بر او برگذشت.
  ابوشکور.
  تیزهش تا نیازماید بخت
  بچنین جایگاه نگْراید.
  رودکی یا دقیقی.
  میان من و او بسی رزم بود
  مگر کِم بخواهد دگر آزمود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آزمودن در فرهنگ عمید

 • آزمایش کردن، امتحان کردن،
  تجربه کردن،
  خوبی و بدی چیزی را سنجیدن، وارسی کردن،
  تمرین کردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آزمودن در فارسی به انگلیسی

 • Assay, Examine, Experiment, Prove, Search, Try
فرهنگ فارسی هوشیار

آزمودن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید