معنی آزردگی

آزردگی
معادل ابجد

آزردگی در معادل ابجد

آزردگی
  • 242
حل جدول

آزردگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آزردگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • افسردگی، رنجش، رنجیدگی، ملال، ملالت، نژندی
فرهنگ معین

آزردگی در فرهنگ معین

  • (زَ یا زُ دِ) (حامص.) رنجش، رنجیدگی.
لغت نامه دهخدا

آزردگی در لغت نامه دهخدا

  • آزردگی. [زَ دَ / دِ] (حامص) صدمه. جراحت. خستگی. || رنجگی. رنجیدگی. دلتنگی. دلخوری. || خشم. غضب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آزردگی در فرهنگ عمید

  • رنجیدگی، دلتنگی، رنجش،

    (اسم) [قدیمی] زخم،
فارسی به انگلیسی

آزردگی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آزردگی در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

آزردگی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید