معنی آزادگی

آزادگی
معادل ابجد

آزادگی در معادل ابجد

آزادگی
 • 43
حل جدول

آزادگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آزادگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آزادمنشی، اختیار، اصالت، جوانمردی، حریت، وارستگی،
  (متضاد) اسارت، بندگی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آزادگی در فرهنگ معین

 • حریت، جوانمردی، نجابت، اصالت، آسایش، آسودگی. [خوانش: (دَ یا دِ) [په. ] (حامص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آزادگی در لغت نامه دهخدا

 • آزادگی. [دَ / دِ] (حامص) حریت. جوانمردی. اصالت. نجابت. شرافت. مُرُوّت. مکرمت. (دستوراللغه). وارستگی. مردمی:
  همه آزادگی و همت تو
  قهر کرده ست مر کیانا را.
  خسروانی یا خسروی.
  ابوالمظفر شاه چغانیان که برید
  به تیز دشنه ٔ آزادگی گلوی سؤال.
  منجیک.
  بداد و دهش دل توانگر کنید
  از آزادگی بر سر افسر کنید.
  فردوسی.
  بزرگان گنج سیم و زر گوالند
  تو از آزادگی مردم گوالی.
  طیان مرغزی.
  به آزادگی از همه شهریاران
  پدیدار همچون یقین از گمانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آزادگی در فرهنگ عمید

 • آزاد بودن،

  وارستگی،

  جوانمردی،
فارسی به انگلیسی

آزادگی در فارسی به انگلیسی

 • Enlightenment, Freedom, Liberalism, Liberality, Tolerance
فرهنگ فارسی هوشیار

آزادگی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید