معنی آروین

آروین
معادل ابجد

آروین در معادل ابجد

آروین
  • 267
حل جدول

آروین در حل جدول

  • آزمون و امتحان
  • آزمایش و تجربه
  • امتحان و تجربه
مترادف و متضاد زبان فارسی

آروین در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آزمایش، آزمون، امتحان، تجربه
فرهنگ معین

آروین در فرهنگ معین

  • (وِ) (اِ.) تجربه، امتحان، آزمایش.
لغت نامه دهخدا

آروین در لغت نامه دهخدا

  • آروین. [آرْ] (اِ) اَرْوین. تجربه. آزمایش. امتحان. آزمون.

فارسی به انگلیسی

آروین در فارسی به انگلیسی

  • Experience, Experiment, Experimentation, Trial
نام های ایرانی

آروین در نام های ایرانی

  • پسرانه، تجربه، آزمایش امتحان آزمون
فرهنگ فارسی هوشیار

آروین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • تجربه، آزمایش، امتحان
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید