معنی آرمیچر

آرمیچر
معادل ابجد

آرمیچر در معادل ابجد

آرمیچر
  • 454
حل جدول

آرمیچر در حل جدول

فرهنگ معین

آرمیچر در فرهنگ معین

  • (چِ) [انگ. ] (اِ. ) محور سیم پیچ شده ای که در داخل استوانه استارت و یا دینام قرار دارد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آرمیچر در فرهنگ عمید

  • محور سیم‌پیچی‌شده داخل استوانۀ استارت که در اثر ایجاد نیروی محرک الکتریکی با گردش آن موتور به حرکت درمی‌آید،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آرمیچر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

آرمیچر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • انگلیسی سیم آسه (آسه محور) (اسم) محور سیم پیچی شده ای که در داخل استوانه استارتقرار دارد و در ابتدای حرکت و با گردش خود موتور رابگردش در میاورد، محورسیم پیچی شده ای که در داخل دینام قراردارد و با گردش موتور باتری را (شارژ) میکند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه