معنی آرمین

آرمین
معادل ابجد

آرمین در معادل ابجد

آرمین
  • 301
حل جدول

آرمین در حل جدول

  • از پسران کیقباد
  • از پسران کی قباد
  • پسر کیقباد از پادشاهان پیشدادی
نام های ایرانی

آرمین در نام های ایرانی

  • پسرانه، آرام گرفتن، دلیر، جنگجو، پسر کیقباد پادشاه پیشدادی، از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر کیقباد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید