معنی آرمان

آرمان
معادل ابجد

آرمان در معادل ابجد

آرمان
 • 292
حل جدول

آرمان در حل جدول

 • آرزو، امید، هدف
 • آرزو، خواهش، امید
مترادف و متضاد زبان فارسی

آرمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ایده، ایده‌آل، شعار، مرام، هدف، نصب‌العین، آرزو، امید، اندوه، حسرت، غم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آرمان در فرهنگ معین

 • آرزو، امید، حسرت، اندوه، اصل. [خوانش: (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

آرمان در لغت نامه دهخدا

 • آرمان. (اِ) حسرت. لهف. دریغ. اندوه. (مجمل اللغه). اَرمان.
  - آرمان خوردن، حسرت بردن.
  || آرزو. اَمَل:
  هر حوائج را که بودش آرمان
  راست کردی میر شهری رایگان.
  مولوی.
  از فراقت روز و شب عشاق را هست الامان
  هرکه دیدار تو بیند نیستش هیچ آرمان.
  خواجوی کرمانی.
  || امید. رجاء:
  نه امّید آن کایچ بهتر شوی تو
  نه ارمان آن کِم تو دل نگسلانی.
  منوچهری.
  - امثال:
  بخورد و بمرد به از آرمان بگور.
  کرده پشیمان نکرده آرمان. توضیح بیشتر ...
 • آرمان. (اِخ) نامی از نامهای مردان:
  چو کردوی شاپور و چون اندیان
  سپهدار ارمینیه وْ آرمان
  نشستند با شاه ایران براز
  بزرگان فرزانه ٔ رزم ساز.
  فردوسی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آرمان در فرهنگ عمید

 • آرزو،
  امید،
  آرزوی بزرگ،
  حسرت،
  * آرمان خوردن: (مصدر لازم) حسرت خوردن، حسرت بردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آرمان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آرمان در فارسی به ترکی

نام های ایرانی

آرمان در نام های ایرانی

 • پسرانه، هدف، قابل جستجو، آرزو، خواهش، امید، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپرویز پادشاه ساسانی. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

آرمان در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

آرمان در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

آرمان در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید