معنی آرشیویست

آرشیویست
معادل ابجد

آرشیویست در معادل ابجد

آرشیویست
  • 987
حل جدول

آرشیویست در حل جدول

فرهنگ عمید

آرشیویست در فرهنگ عمید

  • کسی که مٲمور نگاهداری آرشیو است، بایگان، ضباط،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آرشیویست در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

آرشیویست در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه