معنی آرشین

آرشین
معادل ابجد

آرشین در معادل ابجد

آرشین
  • 561
حل جدول

آرشین در حل جدول

  • از واحدهای اندازه‌گیری
  • از واحدهای اندازه گیری
فرهنگ عمید

آرشین در فرهنگ عمید

  • واحد اندازه‌گیری طول در روسیه برابر با ۷۱ سانتی‌متر،
فرهنگ فارسی هوشیار

آرشین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) واحد مقیاس طول در روسیه برابر 71 سانتیمتر.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید