معنی آرشه

آرشه
معادل ابجد

آرشه در معادل ابجد

آرشه
  • 506
حل جدول

آرشه در حل جدول

فرهنگ معین

آرشه در فرهنگ معین

  • (ش ِ) [فر. ] (اِ. ) چوب باریکی که روی آن چند رشته موی اسب کشیده و برای نواخت ن سازهای زهی مانند ویولون ویولونسل و کنترباس و. به کار می رود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آرشه در فرهنگ عمید

  • چوب باریکی که در کنار آن چند رشته موی اسب کشیده شده قرار دارد و برای نواختن ویولون به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آرشه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

گویش مازندرانی

آرشه در گویش مازندرانی

  • شری غلیظ و مقوی که پس از زاییدن گاو دوشیده شود آغوز
فرهنگ فارسی هوشیار

آرشه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی کمانه (اسم) چوب باریکی که روی آن چند رشته چند رشته (غالبا از موی اسب) کشیده و برای نواختن آلات زهی (ویولون ویولونسل کنترباس و مانند آنها) بکار برند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه