معنی آرتزین

فرهنگ عمید

آرتزین

چاهی که بیشتر در میان دره بین دو دامنه حفر می‌شود و آب از دهانۀ آن فوران کند،

حل جدول

آرتزین

چاه جهنده


چاه جهنده

آرتزین

فرهنگ معین

آرتزین

(تِ یَ) [فر.] (اِ.) چاه جهنده، چاهی که بین دو دامنه در دره حفر کنند، و آبش به صورت جهنده از آن خارج می شود.

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آرتزین

چاه جهنده، خیزچاه

فرهنگ فارسی هوشیار

آرتزین

چاه جهنده

انگلیسی به فارسی

artesian

آرتزین


artesian well

چاه آرتزین


artesian aquifer

سفره آرتزین


artesian basin

حوضه آرتزین


artesian flow

جریان آرتزین


artesian water

آب آرتزین


confined water well

چاه آرتزین

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

آرتزین

668

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری