معنی آرتزین

آرتزین
معادل ابجد

آرتزین در معادل ابجد

آرتزین
  • 668
حل جدول

آرتزین در حل جدول

فرهنگ معین

آرتزین در فرهنگ معین

  • (تِ یَ) [فر. ] (اِ. ) چاه جهنده، چاهی که بین دو دامنه در دره حفر کنند، و آبش به صورت جهنده از آن خارج می شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آرتزین در فرهنگ عمید

  • چاهی که بیشتر در میان دره بین دو دامنه حفر می‌شود و آب از دهانۀ آن فوران کند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آرتزین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

آرتزین در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید