معنی آذین

آذین
معادل ابجد

آذین در معادل ابجد

آذین
 • 761
حل جدول

آذین در حل جدول

 • زیور، طاق نصره‌، تزئین، آرایش
مترادف و متضاد زبان فارسی

آذین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آرایش، آیین‌بندی، چراغانی، زیب، زینت، زیور، آیین، رسم، قاعده، قانون. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آذین در فرهنگ معین

 • زیب، زینت، آرایش، رسم، قاعده، قانون. [خوانش: (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

آذین در لغت نامه دهخدا

 • آذین. (اِ) زیب. زیور. زینت. آرایش. آیین:
  گر همی آرزو آیدْت عروسی ّ نو
  دین عروست بس و دل خانه و علم آذین.
  ناصرخسرو.
  ای خوانده کُتْب و زو شده روشن دل
  بسته ز علم و حکمت و پند آذین.
  ناصرخسرو.
  تا ز مشک خم گرفته در گلش آذین بود
  خم گرفتن قامت عشاق را آیین بود.
  امیر معزی.
  از پی قدر خویش صدرش را
  بسته روح القدس ز خلدآذین.
  سنائی.
  ترک من مهر و وفا سیرت و آیین نکند
  تا که بر برگ گل از غالیه آذین نکند
  اندر آن آذین آیین وفا راست امید
  ای نمیدی اگر آذین کند آیین نکند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آذین در فرهنگ عمید

 • زیب‌، زیور، زینت: ببستند آذین به شهر اندرون / پر از خنده لب‌ها و دل پر ز خون (فردوسی: ۶/۱۰)،
  [قدیمی] آیین، رسم، قاعده، قانون: نوشتند بر سان و آذین چین / سوی شاه با صدهزار آفرین (فردوسی: لغت‌نامه: آذین)،
  [قدیمی] غرفه و نشیمنگاه‌های آراسته و مزین در جشن‌ها،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آذین در فارسی به انگلیسی

 • Decoration, Embellishment, Ornament, Ornamentation, Trimming
نام های ایرانی

آذین در نام های ایرانی

 • دخترانه و پسرانه، نام فرمانده لشگر بابک خرمدین, تزیین، آرایش، زینت، زیور، نام یکی از فرماندهان سپاه بابک خرم دین، نام پهلوانی در ویس و رامین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آذین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • زیب، زینت، زیور، آرایش، آیین
فرهنگ پهلوی

آذین در فرهنگ پهلوی

 • زینت، آرایش و آیین
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید