معنی آذربرزین

آذربرزین
معادل ابجد

آذربرزین در معادل ابجد

آذربرزین
  • 1170
حل جدول

آذربرزین در حل جدول

  • آتشکده ای در بلخ یا نیشابور
فرهنگ معین

آذربرزین در فرهنگ معین

  • (~. بَ) (اِ. ) نام یکی از سه آتشکده بزرگ دوره ساسانی که در ریوند خراسان قرار داشت. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

آذربرزین در نام های ایرانی

  • پسرانه، آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر (آتش) + برزین (با شکوه). توضیح بیشتر ...
  • پسرانه، آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر (آتش) + برزین (با شکوه)، نام نوه رستم و پسر فرامرز که سپهسالاربهمن بود، نام یکی از آتشکده های مهم در زمان ساسانی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید