معنی آذرباد

آذرباد
معادل ابجد

آذرباد در معادل ابجد

آذرباد
  • 908
حل جدول

آذرباد در حل جدول

  • نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم
لغت نامه دهخدا

آذرباد در لغت نامه دهخدا

  • آذرباد. [ذَ] (اِخ) آذربایجان. || نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

آذرباد در نام های ایرانی

  • پسرانه، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است، نام یکی از شخصیتهایمنظومه ویس و رامین. توضیح بیشتر ...
  • پسرانه، نام موبدی در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید