معنی آدینه

لغت نامه دهخدا

آدینه

آدینه. [ن َ / ن ِ] (اِ) نام روزی از هفته میان پنجشنبه و شنبه، و آن در پیش مسلمانان چون شنبه نزد یهود و یکشنبه نزد نصاری عید و روز آخر هفته باشد. جمعه. جامع. یوم الازهر:
تا چو آدینه بسر برده شد آید شنبه
تا چوماه رمضان بگذرد آید شوال...
فرخی.
چندین محتشم بخدمت آمده اند و سوار ایستاده اند که روز آدینه است. (تاریخ بیهقی).
من سوی تو شنبه و تو نزد من
چون سوی کودک شب آدینه ای.
سنائی.
|| عامه آدینه را مانند جمعه علم و اسم کنند مردان را:
جمعه با زوجه ٔ خود گفت شبی
که مرا با تو ز آدینه شکی است
زن بدو گفت دوبینی بگذار
پیش من جمعه و آدینه یکی است.
شهاب ترشیزی.
- مثل شب آدینه ٔ اطفال، روزی یا ساعتی خوش و فرخنده و خرّم.
- مسجد آدینه، مسجد جمعه. جامع:
تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح
یا از در سرای اتابک غریو کوس
لب از لب چو چشم خروس ابلهی بود
برداشتن بگفته ٔ بیهوده ٔ خروس.
سعدی.
- امثال:
آدینه اش را گم کرده است، معتادی را فراموش کردن میخواهد.
احمدک استا نرفت روزی که رفت آدینه بود، کاهلی کار کرد نه بوقت خویش.
چه جمعه و چه آدینه.
در پیش خرد شنبه و آدینه یکی است.


روز آدینه

روز آدینه. [زِ ن َ / ن ِ] (ترکیب اضافی، اِ مرکب) روز جمعه. رجوع به آدینه و جمعه شود.


آدینه وند

آدینه وند. [ن َوَ] (اِخ) (ایل...) رجوع به طرهان (ایل...) شود.


آدینه بازار

آدینه بازار. [ن َ] (اِخ) نام رودی در سرحد ایران و روس در سه فرسنگی بالهارود، و این رود بساری قمیش پیوندد.


چشمه آدینه

چشمه آدینه. [چ َ م َ ن َ / ن ِ] (اِخ) دهی از دهستان خسروآباد شهرستان بیجار که در 18 کیلومتری جنوب خاوری بیجار و یک هزارگزی باختر شوسه ٔ بیجار همدان واقع است. تپه ماهوری و سردسیر است و 180 تن سکنه دارد. آبش از چشمه، محصولش غلات و لبنیات، شغل اهالی زراعت، گله داری و بافتن قالیچه، جاجیم و گلیم و راهش مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

چشمه آدینه. [چ َ م ِ ن َ / ن ِ] (اِخ) دهی از دهستان مهربان بخش کبودراهنگ شهرستان همدان که در 105 هزارگزی شمال باختری قصبه ٔ کبودراهنگ و 18 هزارگزی شمال خاوری راه همدان به بیجار واقعاست. کوهستانی و سردسیر است و 337 تن سکنه دارد. آبش از قنات و چشمه. محصولش، غلات دیم، لبنیات، جزئی انگور و قلمستان. شغل اهالی زراعت و گله داری و راهش مالرو است. مردم این آبادی برای نمک مصرفی از شوره زار استفاده مینمایند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

فرهنگ عمید

آدینه

جمعه: چو آدینه به‌سر برده شد آید شنبه / تا چو ماه رمضان بگذرد آید شوال (فرخی: ۲۲۱)،

نام های ایرانی

آدینه

دخترانه و پسرانه، روز جمعه، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند آدینه محمد

حل جدول

آدینه

جمعه


گلاب آدینه

بازیگر فیلم مهمان مامان

از بازیگران فیلم قصه‌ها

از بازیگران فیلم من دیگو مارادونا هستم

بازیگر فیلم قصه ها

فرهنگ فارسی هوشیار

آدینه

جمعه

فرهنگ معین

آدینه

(نِ) (اِ.) روز جمعه، آخرین روز هفته.

معادل ابجد

آدینه

70

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری