معنی آدینه

آدینه
معادل ابجد

آدینه در معادل ابجد

آدینه
 • 70
حل جدول

آدینه در حل جدول

فرهنگ معین

آدینه در فرهنگ معین

 • (نِ) (اِ.) روز جمعه، آخرین روز هفته.
لغت نامه دهخدا

آدینه در لغت نامه دهخدا

 • آدینه. [ن َ / ن ِ] (اِ) نام روزی از هفته میان پنجشنبه و شنبه، و آن در پیش مسلمانان چون شنبه نزد یهود و یکشنبه نزد نصاری عید و روز آخر هفته باشد. جمعه. جامع. یوم الازهر:
  تا چو آدینه بسر برده شد آید شنبه
  تا چوماه رمضان بگذرد آید شوال.
  فرخی.
  چندین محتشم بخدمت آمده اند و سوار ایستاده اند که روز آدینه است. (تاریخ بیهقی).
  من سوی تو شنبه و تو نزد من
  چون سوی کودک شب آدینه ای.
  سنائی.
  || عامه آدینه را مانند جمعه علم و اسم کنند مردان را:
  جمعه با زوجه ٔ خود گفت شبی
  که مرا با تو ز آدینه شکی است
  زن بدو گفت دوبینی بگذار
  پیش من جمعه و آدینه یکی است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آدینه در فرهنگ عمید

 • جمعه: چو آدینه به‌سر برده شد آید شنبه / تا چو ماه رمضان بگذرد آید شوال (فرخی: ۲۲۱)،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

آدینه در نام های ایرانی

 • دخترانه و پسرانه، روز جمعه، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند آدینه محمد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آدینه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید