معنی آدمخوار

لغت نامه دهخدا

آدمخوار

آدمخوار. [دَ خوا / خا] (نف مرکب) در تداول عوام به معنی آدمیخوار.

فرهنگ فارسی هوشیار

آدمخوار

(اسم) آنکه انسانرا خوراک خود قرار دهد، بسیار وحشی.

حل جدول

آدمخوار

دارای عادت یا گرایش به خوردن گوشت انسان


دارای عادت یا گرایش به خوردن گوشت انسان

آدمخوار


سریالی با حضور شهرام عبدلی

آدمخوار

فارسی به انگلیسی

انگلیسی به فارسی

man eater

آدمخوار


cannibal

آدمخوار


thyestean

آدمخوار

معادل ابجد

آدمخوار

852

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری