معنی آدمخوار

آدمخوار
معادل ابجد

آدمخوار در معادل ابجد

آدمخوار
  • 852
حل جدول

آدمخوار در حل جدول

  • دارای عادت یا گرایش به خوردن گوشت انسان
لغت نامه دهخدا

آدمخوار در لغت نامه دهخدا

  • آدمخوار. [دَ خوا / خا] (نف مرکب) در تداول عوام به معنی آدمیخوار. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آدمخوار در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آدمخوار در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) آنکه انسانرا خوراک خود قرار دهد، بسیار وحشی.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید