معنی آخری

آخری
معادل ابجد

آخری در معادل ابجد

آخری
  • 811
حل جدول

آخری در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آخری در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • اخیر، آخرین، انتهایی، واپسین،

    (متضاد) اولی
لغت نامه دهخدا

آخری در لغت نامه دهخدا

  • آخری. [خ ِ] (ص نسبی) در محاوره ٔ عامه بجای آخرین به معنی پسین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آخری در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

آخری در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

آخری در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

آخری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • واپسین (صفت) آخرین واپسین.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید