معنی آخربین

آخربین
معادل ابجد

آخربین در معادل ابجد

آخربین
 • 863
حل جدول

آخربین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آخربین در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • عاقبت‌اندیش، عاقبت‌نگر، مال‌اندیش
لغت نامه دهخدا

آخربین در لغت نامه دهخدا

 • آخربین. [خ ِ] (نف مرکب) عاقبت اندیش. آنکه در پایان و آخر و نتیجه ٔ کارها اندیشد از پیش:
  در پس هر گریه آخر خنده ای است
  مرد آخربین مبارک بنده ای است.
  مولوی. توضیح بیشتر ...
 • آخربین. [خ ُ] (نف مرکب) آنکه از دوستی نظر بسود و نفع دارد و بس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آخربین در فرهنگ عمید

 • آن‌که به عاقبت کاری بیندیشد و نتیجۀ آن را از پیش دریابد، عاقبت‌اندیش: آخر هر گریه آخر خنده‌ای‌ست / مرد آخربین مبارک بنده‌ای‌ست (مولوی: ۶۸)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آخربین در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید