معنی آثام

آثام
معادل ابجد

آثام در معادل ابجد

آثام
  • 542
حل جدول

آثام در حل جدول

فرهنگ معین

آثام در فرهنگ معین

  • [ع.] (اِ.) جِ اثم، گناه ها، بزه ها.
لغت نامه دهخدا

آثام در لغت نامه دهخدا

  • آثام. (ع اِ) ج ِ اِثم. بزه ها. گناهان.

فرهنگ عمید

آثام در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آثام در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

آثام در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

آثام در فرهنگ فارسی آزاد

  • آثام، گناهان، (مفرد: اِثْم)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید