معنی آتیه

آتیه
معادل ابجد

آتیه در معادل ابجد

آتیه
  • 416
حل جدول

آتیه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آتیه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آتی، آجل، آینده، مستقبل،

    (متضاد) گذشته، ماضی
فرهنگ معین

آتیه در فرهنگ معین

  • (یِّ) [ع.] مؤنث آتی، آینده.
لغت نامه دهخدا

آتیه در لغت نامه دهخدا

  • آتیه. [ی َ] (ع ص) تأنیث آتی.

فرهنگ عمید

آتیه در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آتیه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

آتیه در فارسی به انگلیسی

نام های ایرانی

آتیه در نام های ایرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

آتیه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آینده (اسم) مو ء نث آتی آینده.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه