معنی آتوربانان

آتوربانان
معادل ابجد

آتوربانان در معادل ابجد

آتوربانان
  • 711
حل جدول

آتوربانان در حل جدول

  • از طبقات چهارگانه مردم در زمان ساسانیان

گوگل

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید