معنی آتریاد

آتریاد
معادل ابجد

آتریاد در معادل ابجد

آتریاد
  • 616
حل جدول

آتریاد در حل جدول

  • یک دسته سرباز روسی
فرهنگ معین

آتریاد در فرهنگ معین

  • (تِ) [روس.] (اِ.) یک دسته سرباز.
فرهنگ عمید

آتریاد در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آتریاد در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

آتریاد در فرهنگ فارسی هوشیار

  • روسی دسته دسته ای از سربازان (اسم) یک دسته سرباز.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید