معنی آتاشه

آتاشه
معادل ابجد

آتاشه در معادل ابجد

آتاشه
  • 707
حل جدول

آتاشه در حل جدول

فرهنگ عمید

آتاشه در فرهنگ عمید

  • کارمند وابستۀ سفارتخانه که دارای مٲموریت مخصوص باشد، وابسته،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آتاشه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

آتاشه در فارسی به انگلیسی

ترکی به فارسی

آتاشه در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آتاشه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید