معنی آب معدنی

آب معدنی
معادل ابجد

آب معدنی در معادل ابجد

آب معدنی
  • 177
حل جدول

آب معدنی در حل جدول

  • آب چشمه‌ای که حاوی مقدار زیادی نمک‌های محلول باشد.
  • آب چشمه ای که حاوی مقدار زیادی نمک های محلول باشد
فرهنگ معین

آب معدنی در فرهنگ معین

  • (مَ دَ) (اِمر. ) آبی که از زمین جوشد و دارای گوگرد و املاح دیگر است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آب معدنی در لغت نامه دهخدا

  • آب معدنی. [ب ِ م َ دَ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) چشمه ای که بطبع آمیخته به پاره ای املاح است مانند گوگرد و زیبق و ید و آهن و شب ّ و زاج و در بعض بیماریها بدان استحمام کنند و یا آشامند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آب معدنی در فرهنگ عمید

  • آبی که در برخی نقاط از زمین می‌جوشد و دارای گوگرد و مواد معدنی دیگر است،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آب معدنی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

آب معدنی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آب معدنی در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

آب معدنی در تعبیر خواب

  • آب تقدیس شده: همراه خوب داشتن - لوک اویتنهاو
فرهنگ فارسی هوشیار

آب معدنی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) آبی که از زمین جوشد و دارای گوگرد و املاح دیگر است. آبی که در نقاط مختلف زمین بجوشدودارای گوگردو مواد معدنی باشد. آبکان. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

آب معدنی در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

آب معدنی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه