معنی آب معدنی

فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آب معدنی

(اسم) آبی که از زمین جوشد و دارای گوگرد و املاح دیگر است. آبی که در نقاط مختلف زمین بجوشدودارای گوگردو مواد معدنی باشد. آبکان


معدنی

کانی (صفت) منسوب به معدن کانی. یا معدنیها. (جمع معدنی) کانیها.

فرهنگ عمید

آب معدنی

آبی که در برخی نقاط از زمین می‌جوشد و دارای گوگرد و مواد معدنی دیگر است،

لغت نامه دهخدا

آب معدنی

آب معدنی. [ب ِ م َ دَ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) چشمه ای که بطبع آمیخته به پاره ای املاح است مانند گوگرد و زیبق و ید و آهن و شب ّ و زاج و در بعض بیماریها بدان استحمام کنند و یا آشامند.


معدنی

معدنی. [م َ دَ / دِ](ص نسبی) کانی.(ناظم الاطباء). منسوب به معدن. کانی: آبهای معدنی.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): کار سنگ معدنی دارد که اگرچه در صمیم حال از مشاهده ٔ عین آفتاب محجوب است اما اثر نور جهانتاب را قابل می باشد.(منشآت خاقانی چ محمد روشن ص 266). || در بیت ذیل به معنی تباری و ذاتی و گوهری و آخشیجی آمده است:
نیک نظر کن که ترا بخت نیک
مادرزادی بود و معدنی.
ناصرخسرو(دیوان ص 434).
|| نام جامه ای است سرخ رنگ.(غیاث)(آنندراج).
- اطلس معدنی، قسمی اطلس.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا).

حل جدول

آب معدنی

آب چشمه‌ای که حاوی مقدار زیادی نمک‌های محلول باشد.

آب چشمه ای که حاوی مقدار زیادی نمک های محلول باشد

واژه پیشنهادی

آب معدنی

آب گرم

تعبیر خواب

آب معدنی

آب تقدیس شده: همراه خوب داشتن - لوک اویتنهاو

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ معین

آب معدنی

(مَ دَ) (اِمر.) آبی که از زمین جوشد و دارای گوگرد و املاح دیگر است.

فارسی به ایتالیایی

فرهنگ فارسی آزاد

معدنی

مَعدِنِّی، کانی، منسوب به معدن (مثل آب معدنی و غیره)

عربی به فارسی

حمام معدنی

چشمه معدنی , اب معدنی

معادل ابجد

آب معدنی

177

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری