معنی آب تنی

آب تنی
معادل ابجد

آب تنی در معادل ابجد

آب تنی
  • 463
حل جدول

آب تنی در حل جدول

فرهنگ معین

آب تنی در فرهنگ معین

  • (تَ) (حامص.) شنا، غوطه خوردن در آب.
فرهنگ عمید

آب تنی در فرهنگ عمید

  • شست‌وشوی بدن در آب سرد،

    غوطه خوردن در آب،
فرهنگ فارسی هوشیار

آب تنی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شستشوی تن در آب غوطه خوردن در آب.
واژه پیشنهادی

آب تنی در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید