معنی آب به آب شدن

آب به آب شدن
معادل ابجد

آب به آب شدن در معادل ابجد

آب به آب شدن
  • 367
حل جدول

آب به آب شدن در حل جدول

  • از جایی به جایی دیگر رفتن
ضرب المثل فارسی

آب به آب شدن در ضرب المثل فارسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید