معنی آب بسته

آب بسته
معادل ابجد

آب بسته در معادل ابجد

آب بسته
  • 470
حل جدول

آب بسته در حل جدول

فرهنگ معین

آب بسته در فرهنگ معین

  • شیشه، آبگینه، بلور، ژاله، شبنم، تگرگ، یخ. [خوانش: (بِ بَ تِ) (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آب بسته در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) شیشه آبگینه، بلور، یخ، ژاله شبنم، تگرگ.
واژه پیشنهادی

آب بسته در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید