معنی آبونه

آبونه
معادل ابجد

آبونه در معادل ابجد

آبونه
  • 64
حل جدول

آبونه در حل جدول

فرهنگ معین

آبونه در فرهنگ معین

  • مشترک روزنامه یا مجله و مانند آن، شخص حقیقی یا حقوقی که با پرداخت وجهی از خدمات خاصی استفاده کند، مشترک. (فره). [خوانش: (نِ) [فر. ] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آبونه در لغت نامه دهخدا

  • آبونه. [ن ِ] (فرانسوی، ص، اِ) آبونه شدن روزنامه و مانند آن، از خریداران ماهیانه یا سالیانه ٔ آن گردیدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آبونه در فرهنگ عمید

  • مشترک روزنامه یا مجله،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آبونه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به ترکی

آبونه در فارسی به ترکی

ترکی به فارسی

آبونه در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آبونه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی همبست (صفت) مشترک روزنامه و مجله و مانند آن.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید