معنی آبشی

آبشی
معادل ابجد

آبشی در معادل ابجد

آبشی
  • 313
حل جدول

آبشی در حل جدول

فرهنگ معین

آبشی در فرهنگ معین

  • (اِمر.) فاضلاب، چاهک.
لغت نامه دهخدا

آبشی در لغت نامه دهخدا

  • آبشی. (اِ مرکب) چاهی که در صحن سرای کَنند رفع حوائج کودکان و گرد آمدن فاضل آب را. چاهک. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آبشی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آبشی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) چاهی که در صحن سرای کنند برای رفع حوایج کودکان و گرد آمدن فاضل آب چاهک. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید