معنی آبانگان

آبانگان
معادل ابجد

آبانگان در معادل ابجد

آبانگان
  • 125
حل جدول

آبانگان در حل جدول

  • دهم فروردین در نامگذاری باستانی
فرهنگ معین

آبانگان در فرهنگ معین

  • [په. ] (اِمر. ) جشنی که ایرانیان در روز دهم از ماه آبان برپا می کردند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آبانگان در لغت نامه دهخدا

  • آبانگان. (اِ مرکب) نام روزآبان در ماه آبان است، و آن روز عید آن ماه باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آبانگان در فرهنگ عمید

  • جشنی که ایرانیان قدیم در روز آبان از ماه آبان (دهم آبان) به مناسبت یکی شدن نام روز با نام ماه می‌گرفتند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آبانگان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • نام روز آبان در ماه آبان است و آن روز عید آن ماه میباشد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید