معنی حقیر

حقیر
معادل ابجد

حقیر در معادل ابجد

حقیر
 • 318
حل جدول

حقیر در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

حقیر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پست، دون، ذلیل، رذل، فرومایه، بی‌قدر، خوار، خوارمایه، اندک، خرد، خفیف، کوچک، ناقابل، ناکس، کم‌همت، بنده، این‌جانب، من، کم‌ارزش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

حقیر در فرهنگ معین

 • (حَ) [ع.] (ص.) ذلیل، خوار، زبون.
لغت نامه دهخدا

حقیر در لغت نامه دهخدا

 • حقیر. [ح َ] (ع ص) خرده. (منتهی الارب). کوچک. محقر. اندک. ضد جلیل:
  هرچند حقیرم سخنم عالی و شیرین
  آری عسل شیرین ناید مگر از منج.
  منجیک.
  ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگربرادرانش بلند و خوبروی. (گلستان). || پست. خسیس. رذل. بلایه. ذلیل. خوار. (منتهی الارب) (دهار). دون. فرومایه. ناچیز:
  گنده و بی قیمت و دون و حقیر
  ریش همه گوه و تنش پر کلخج.
  عماره ٔ مروزی.
  چو ملک دنیا در چشم او حقیر نمود
  بساخت همت او با نشاط دار قرار. توضیح بیشتر ...
 • حقیر. [ح َ] (اِخ) محمدبن شیخ محمدافضل، ملقب به شیخ کمال الدین. از شعرای متأخر هندوستان و از مردم اﷲآباد است. از اوست:
  از عدم تا بعدم خوش سفری در پیش است
  لیک در منزل هستی خطری در پیش است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

حقیر در فرهنگ عمید

 • کوچک، صغیر،

  ضعیف،

  ذلیل، خوار، زبون،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

حقیر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

 • کهتَر، کوچک، پست، فرومایه
کلمات بیگانه به فارسی

حقیر در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

حقیر در فارسی به انگلیسی

 • Abject, Inferior, Little, Petty, Pitiful, Simple, Wretched
فارسی به ترکی

حقیر در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

حقیر در فارسی به عربی

 • اهانه، ضییل، قلیلا
عربی به فارسی

حقیر در عربی به فارسی

 • قابل تحقیر , خوار , پست , زبون , نکوهش پذیر , مطرود
فرهنگ فارسی هوشیار

حقیر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

حقیر در فرهنگ فارسی آزاد

 • حَقِیر، کوچک، ذلیل، خوار و زبون،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه