شادی کردن در حل جدول

شادی کردن

شادی کردن

 • ابهاج

 • ابتهاج

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی شادی کردن در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • شادی‌ کردن‌ (فارسی به انگلیسی): Exult, Frolic, Rejoice, Revel, Rollick, Romp
 • شادی کردن (لغت نامه دهخدا): شادی کردن. [ک َ دَ] (مص مرکب) استبشار. (ترجمان القرآن). تفریح. مسرت نمودن. ابهاج:
  قارون نکرد شادی چندان به نعمتش
  کز بهر ایر خواجه کنی تو همی کروز.
  منجیک.
  کرا بانگ و نامش شود زیر خاک
  چه شادی کند خیره بر بانگ زیر.
  ناصرخسرو.
  به کام دل نشاط افزای و شادی کن که دلها را
  به شا ...ادامه مطلب...
 • شادی کردن (فارسی به عربی): بهجه
 • شادی کردن (فرهنگ فارسی هوشیار): (مصدر) خوشحالی کردن استبشار.