چاروادار در حل جدول

چاروادار

چاروادار

  • کسی که با اسب و قاطر مسافر و بار حمل می‌کند

  • کرایه‌دهنده ستور، ستوردار

  • کسی که با اسب و قاطر مسافر و بار حمل می کند، کرایه دهنده ستور، ستور دار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی چاروادار در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • چاروادار (فرهنگ معین): (ص فا.) کسی که حیوانات بارکش را می راند یا با آن ها باربری کند.
  • چاروادار (فارسی به انگلیسی): Hostler, Muleteer
  • چاروادار (لغت نامه دهخدا): چاروادار. [چارْ] (نف مرکب) مکاری. مکری. آنکه خر و استر و یابو کرایه دهد بار و مسافر را و خود نیز همراه ستور خود باشد. کسی که اسب والاغ و قاطر برای بردن بار و مسافر کرایه دهد. خرکچی. قاطرچی. ستوربان. شخصی که چند الاغ یا اسب و قاطر دارد که بوسیله ٔ آن ها مسافران را از محلی بمحلی میبرد یا بار و مال التجاره حمل میکندو از ا ...ادامه مطلب...
  • چاروادار (فرهنگ عمید): کسی که حیوانات بارکش را می‌راند یا با آن‌ها باربری می‌کند، چهارپادار،
  • چاروادار (مترادف و متضاد زبان فارسی): چهارپادار، مکاری
  • چاروادار (فرهنگ فارسی هوشیار): آنکه خر و استر و یابو کرایه دهد، بار و مسافر را و خود نیز همراه ستور خود باشد