طبقه در حل جدول

طبقه

طبقه

 • اشکوب

 • قشر

 • معادل فارسی کلاسه

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی طبقه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • طبقه (فرهنگ معین): درجه، مرتبه، صنف، دسته، فضایی در یک ساختمان، میان دو سقف یا یک کف و یک سقف، اشکوب. [خوانش: (طَ بَ قِ) [ع. طبقه] (اِ.)]
 • طبقه‌ (فارسی به انگلیسی): Breed, Class, Division, Estate, Genus, Layer, Order, Rating, Sort, Stripe, Walk
 • طبقه (فارسی به عربی): ارضیه، جنس، حبوب، صنف، طائفه، عقار، قصه، نوع
 • طبقه (فرهنگ عمید): مرتبه، درجه،
  یک دسته یا صنف از مردم،
  هریک از قسمت‌های ساختمان که دارای یک سقف و یک کف است،
  (زمین‌شناسی) چینه،
  دسته، گروه، رسته،
  (جامعه‌شناسی) مردمی که از نظر وضع اجتماعی و اقتصادی با هم تفاوت دارند: طبقهٴ روحانیان، طبقهٴ کارمندان دولت، طبقهٴ بازرگانان، طبقهٴ پیشه‌وران،
 • طبقه‬ (فارسی به ترکی): kat
 • طبقه (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): آشکوب
 • طبقه (مترادف و متضاد زبان فارسی): اشکوبه، اشکوب، خن، رده، زمره، صف، کلاس، گونه، رسته، سنخ، صنف، فرقه، گروه، پوسته، چینه، قشر، لایه، مرتبت، مرتبه، پایه، درجه، دستگاه (موسیقی)
 • طبقه (فرهنگ فارسی هوشیار): مرتبه، مرتبت، طبقات، گروه
 • طبقه (فارسی به ایتالیایی): piano
 • طبقه (فارسی به آلمانی): Erzählung (f), Etage (f), Geschichte (f), Grundbesitz (m), Herrschaft (f), Nachlaß (m), Schwank (m), Stockwerk (n), Boden (m), Die [noun], Etage (f), Fußboden (m), Rasse, Stockwerk (n)