خواص درمانی گیاه انار

انار

انار

 • خوردن انار پس از غذا برای کرم مزاجها خوب نیست انار مدر بوده و خوردن آن بعد از غذا برای تصفیه خون و خفقان قلبی و خارش های پوستی موثر بوده. از تخم وسط انار برای تقویت معده ودستگاه گوارش وصدا کردن شکم و نیز زخم های روده استفاده می شود ونیز برای شستشوی زخم های دهان و خونریزیهای بینی استفاده از آن را جایز می دانند.از گرده دانه انار برای بند آوردن خون قاعدگی استفاده میشود.مقوی رحم است واز سقط جنین جلوگیری می کند.ضرر زیادی که برای افراد سرد مزاج دارد این است که جگر آنها را زیاد خنک می کند و مانع جذب غذا می شود که با زنجبیل پرورده قابل حل شدن است. انار شیرین سینه وگلو را نرم می کند. انار ترش به زیان معده است.

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی انار در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • انار (فرهنگ معین): (اَ) [په.] (اِ.) = نار: درختچه ای از تیره موردی ها دارای برگ های بیضوی و گل های قرمزرنگ. میوه اش درشت و دارای پوست سرخ و کلفت و دانه های آبدار و خوشمزه می باشد.
 • انار (نام های ایرانی): دخترانه، میوه ای خوراکی با دانه های قرمز یا سفید فراوان و مزه ترش یا شیرین
 • انار (فرهنگ گیاهان): رمان
 • انار (تعبیر خواب): : اصل انار به خواب مال است. لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنی صاحب جمال منفعت یابد. - حضرت دانیال
 • انار (لغت نامه دهخدا): انار. [اَ] (اِ) درختچه ایست از تیره ٔ موردیها که گاهی آنرا تیره ای مستقل محسوب دارند و بنام انارها نامند، پوست آن خاکستری و برگهایش بیضوی و گلهایش بالنسبه بزرگ و قرمزرنگ است. (فرهنگ فارسی معین). میوه ٔ آن درشت و دارای پوست سرخ و کلفت است. دانه های آن شفاف و آبدار و بیشتر سرخ رنگ است و دور آنرا پوسته ٔ نازکی با موادی غذ ...ادامه مطلب...
 • انار (فرهنگ عمید): میوه‌ای خوراکی با پوستی سفید یا سرخ، دانه‌های قرمز یا سفید آبدار، با مزۀ ترش یا شیرین که از آب آن رب تهیه می‌شود و در پختن برخی خوراک‌ها کاربرد دارد،
  درخت این میوه با برگ‌های ریز و سرخ‌رنگ و ساقۀ خاردار،
 • انار‬ (فارسی به ترکی): nar
 • انار (حل جدول): میوه هزاردانه
 • انار (مترادف و متضاد زبان فارسی): رمان، نار، اناربن، نارون
 • انار (گویش مازندرانی): انار – از انواع آن:انار شیرین – انار ترش – انار میخوش –...
 • انار (فرهنگ فارسی هوشیار): درختچه ای از تیره موردیها که گاهی آنرا تیره ای مستقل محسوب دارند و بنام انارها نامند. پوست آن خاکستری و برگهایش بیضوی و گلهایش باالنسبه بزرگ و قرمز رنگ است رمان ارز
 • انار (فارسی به ایتالیایی): melagrana