معنی شعر صد هزاران سایه جاوید تو گم شده بینی ز یک خورشید تو

صد هزاران سایه جاوید تو گم شده بینی ز یک خورشید تو
  • مفهوم و معنی شعر صد هزاران سایه جاوید تو گم شده بینی ز یک خورشید تو با نفسیر کامل
    صد هزاران موجود را خواهی دید که از یک خورشید به وجود آمده و گم شده‌اند.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری