معنی شعر به دستور فرمود تا ساروان هیون آرد از دشت صد کاروان

به دستور فرمود تا ساروان هیون آرد از دشت صد کاروان
  • معنی شعر به دستور فرمود تا ساروان هیون آرد از دشت صد کاروان با تفسیر کامل
    کاووس به وزیر خود فرمان داد تا صد کاروان شتر از دشت بیاورد.
    آرایه: کاروان و ساروان: جناس ناهمسان اختلافی و مراعات‌نظیر

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری